Svea Socionom är ett konsultföretag som riktar sig mot socialtjänster inom området barn och familj. Allt arbete görs enligt BBIC, socialtjänstlagen och socialstyrelsens riktlinjer. För att säkerställa kvalitén satsar Svea Socionom på kontinuerlig kompetensutveckling.

Grundstenarna i arbetet:

  • Rättsäkerhet
  • Kvalité
  • Struktur
  • Effektivitet
  • Professionellt bemötande

icon woman”Vi har aldrig haft en konsult som kommit så snabbt in i arbetet.”
1:e socialsekreterare