För att säkerställa att uppdraget utförs enligt era önskemål värderas kommunikation och samarbete högt. Målet är att ni som kund ska ha insyn i det arbete som utförs och att ni ska få möjlighet att delge synpunkter under uppdragets gång.

I arbete med klienter står individen i fokus, dennes delaktighet under utredning, planering och uppföljning är primärt. Den enskildes förmåga till förändring uppmuntras och motiverande arbete sker kontinuerligt i kontakten med individen.